XD BẢO LONG ANH

Thanh Hóa, Việt Nam
Giới thiệu

Tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Hán Nguyễn , Công ty XD Bảo Long Anh đã từng hoạt động và thi công rất nhiều CT điển hình tại thanh hóa như. Karaoke Việt Đức. Hoa sen SPA. Nhà chúc Phúc Hiệu Vàng kim chung. Nhà cô hương hiệu vàng Lan Hương..........
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM