Xây dựng gtvt anh tuấn

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

tổ đội chuyên thi công nhà phố nhà cấp 4 kinh nghiệm trên 5 năm
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM