WDCI.Studio

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên Thiết kế Thi công Nội Thất
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, látXây nhà trọn góiThi công cải tạo nhàXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM