Vũ Văn Hoan

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần xây dựng B.K.T
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM