Võ Xuân Nghĩa

, Việt Nam
Giới thiệu

tư vấn thiết kế thi công
Lĩnh vực
Xây nhà 4 tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM