Võ Ngọc Thach

Long An, Việt Nam
Giới thiệu

CTY TNHH MTV Tấn Phát Tài
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM