Vinhchau

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thi công thiết bị và hệ thống điện M&E EPC, ELV. thiết bị đóng cắt điện áp cao, thiết kế hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống chữa cháy...
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM