VIETCAP

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Vietcap
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, látThi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM