Văn thắng

Nghệ An, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ đội xây dựng. Cơ khí
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM