Văn Như Hoa

, Việt Nam
Giới thiệu

Tư nhân
Lĩnh vực
Xây biệt thựXây nhà phốXây Nhà tiền chếCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM