UONG NGOC NGO – KSXD

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Sông Đà 379
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM