Tungks

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần XD T&T
Lĩnh vực
Xây nhà khung thép
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM