Tư vấn thi công DTCONS

Hưng Yên, Việt Nam
Giới thiệu

- tư vấn thi công xây dựng nhà trọn gói
- tư vấn cải tạo sửa chữa nhà trọn gói
- thi công hoàn thiện nội thất
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi công cải tạo nhàThẩm traThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện