TT Hiếu

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

CTy TNHH HTQT Minh Châu
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi côngSửa chữa - Cải tạo nhàCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM