Trương văn kiên

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tnhh xây dựng trương văn kiên
Lĩnh vực
Xây nhà cấp 4
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM