Trương Văn Bảy

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình ACT kinh nghiệm thi công, thiết kế M&E, bao gồm hệ thống điện cơ, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí và thông gió, phòng sạch, RO.
Có chứng chỉ hạng 1 của tổ chức do Bộ xây dựng cấp.
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm