Trương Quốc Trí

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Khang Gia
Lĩnh vực
Công trìnhThi côngXây nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM