Trương Đăng Tuấn

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I được chỉ định năng lực kiểm định, thí nghiệm từ Bộ Công Thương.

Dịch vụ chính gồm:
- Kiểm định điện: Máy biến áp, Cầu dao cách lý; Cầu dao tiếp địa; Sào cách điện; Chống sét van; Máy cắt.
- Thí nghiệm điện: Hệ thống tiếp địa; găng tay cách điện; giầy, ủng cách điện; Thảm cách điện; Bút thử điện; ...
- Kiểm định an toàn thiết bị nâng (thang máy, cần trục, ...); Kiểm định an toàn thiết bị áp (áp kế, hệ thống lạnh, ...)
Lĩnh vực
Thẩm tra công trình công nghiệpCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM