Trung

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

HY-INDUSTRY
Lĩnh vực
Cung cấp gạch ốp látCung cấp xi măng - sắt - thépCung cấp thiết bị điện nướcXây nhàCông trìnhThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM