TRẦN VĂN VƯƠNG

Thanh Hóa, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây nhà khung thépXây Nhà tiền chếXây nhà xưởng - Kho
Năng lực