Trần Văn DŨng

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

KIẾN MỘC DESIGN :Tư vấn, Thiết kế. Thi công trọn gói công trình
Lĩnh vực
Xây nhà 2 tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM