Trần Trọng Trương

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HÒA

Read more: http://www.thongtincongty.com/company/4bf7fcbe-cong-ty-tnhh-tu-van-thiet-ke-va-dau-tu-xay-dung-an-hoa/#ixzz638h8BrWm
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

KINH NGHIỆM