Trần thừa phúc

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty tnhh mtv An Liêm
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM