Trần Thanh Toàn

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty được thành lập vào 03/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Tại Đà Nẵng được thành lập vào 03/2021
Lĩnh vực
Thi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM