TRẦN QUỐC TÚY

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số: 0107477500 do sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/06/2016. Đăng kí thay đổi lần 02 ngày 06/12/2019.
 Trụ sở chính/Văn phòng GD: Số 10, X410, đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
 Do ông: Nguyễn Hồng Hải làm Giám đốc
 Điện thoại: 0988386888
 Email: hathanhjsc.contact@gmail.com
 Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng VN (Hai mươi tỷ đồng VN)
 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh
 Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
 Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị;
 Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
 Xây dựng thủy lợi, thủy điện;
 Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, sửa chữa thiết bị thi công và gia công gầm cầu thép, sản xuất cơ khí khác.
 Mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải;
 Sản xuất các vật phẩm từ gỗ (trừ chế biến gỗ tại trụ sở);
 Tư vấn xây dựng;
 Lập dự án đầu tư xây dựng;
 Lập dự toán các công trình xây dựng nhóm (B-C);
 Thẩm tra dự án nhóm (B-C);
 Thiết kế dự án nhóm (B-C)…..
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm