Trần Ngọc Quỳnh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

xây dựng Ngọc Quỳnh
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công xây, trát, ốp, látXây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM