Trần Minh Hoài

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàThi công Phá dỡThi công điện nước điều hòa, mạngThi công xây, trát, ốp, látThi công sơn, bả, thạch cao, kínhXây Ki ốtXây Nhà tiền chế
Năng lực
KINH NGHIỆM