Trần Mạnh hà

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY CP THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT 9TH CONCEPT STUDIO
CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây nhàThi công Nội thấtThẩm tra công trình cầuSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM