Trần Hữu Nghĩa

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Cung Cấp Giải Pháp, Máy Bơm Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Mọi Công Trình
Lĩnh vực
Cung cấp thiết bị điện nước
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM