Tran hoai Toan

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Công trìnhCung cấp thiết bị điện nướcSửa chữa - Cải tạo nhàThi công Nội thất
Năng lực
KINH NGHIỆM