Trần hải phong

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần Tư vấn & Xây dựng VinHouses được thành lập dựa trên niềm đam mê kiến taọ nên các công trình kiến trục đẹp, hoàn mỹ. Kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, sự đam mê và nhiệt tình, mục tiêu định hướng chiến lược rõ ràng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có sẵn “VinHouses”  sẽ mang tới những sản phẩm có chất lượng tốt, thẩm mỹ cao, khác biệt.
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây biệt thựCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM