Trần Đức Lương

, Việt Nam
Giới thiệu

C
Lĩnh vực
Thi côngThi công xây, trát, ốp, látXây nhà trọn góiSửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà cấp 4Xây nhà phốXây nhà trọVật liệu Xây dựng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM