Tống Hoàng Hiệp

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Phú An Hưng
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiXây biệt thự
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM