To thi cong

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

kiến trúc xanh NAVI
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện