Tổ đội Vương Thịnh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

- Tổ đội chuyên thi công xây trát, ốp, lát hoàn thiện nhận thi công + vật tư hoặc riêng biệt
- Có tay nghề dày dặn kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề.
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, látThi công cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM