Tổ đội thi công

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Nguyễn Hiền Tiến
Hoài Đức - Hà Nội
SĐT: 0906991628
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công xây, trát, ốp, látThi công điện nước điều hòa, mạngThi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM