TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng CH

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng CH chuyên cung cấp các dịch vụ Tư Vấn, Thiết Kế, Xây Dựng, sửa chữa trọn gói
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM