Thiện

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Hiện tài mình chưa chính thức mở công ty và đang lm chung zs công ty khac
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, látThi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM