Thiên bình

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển dịch vụ thương mại xây dựng tiến đạt
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện