Thi Công Điện HAT

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thi công điện chung cư, nhà phố
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM