Thầu Xây Dựng Đà Nẵng

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Thi công nhà phố trọn gói
Thi công điện nước
Phá dỡ công trình
Lĩnh vực
Xây nhà cấp 4Xây nhà trọXây biệt thựThi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM