Thành An Miền Trung

Hà Tĩnh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần Thành An Miền Trung chuyên thi công xây dựng, xử lý chống thấm, sơn nước, thi công sơn epoxy, thi công boc FRP, bán vật liệu
Lĩnh vực
Vật liệu Xây dựngThi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM