Thái Trương Quyền

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Mã số thuế Công ty: 0401780484
Địa chỉ: 361 Hoàng Diệu - Tp Đà Nẵng
SĐT: 02363.550.361
Lĩnh vực
Cung cấp thiết bị điện nướcThi công điện nước điều hòa, mạngSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM