Thái Dương

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thi công nhà xưởng, nhà dân dụng, hạ tầng nội bộ
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM