Test1

An Giang, Việt Nam
Giới thiệu

test
Lĩnh vực
Vật liệu Xây dựngCung cấp thiết bị vệ sinhThẩm tra công trình cầu
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện