Tan Binh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyen thi cong nha pho
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM