Tài Nguyễn Phú Quốc

Kiên Giang, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty xây dựng từ cơ bản đến hoàn thiện nội, ngoại thất
Lĩnh vực
Thi côngThi công thạch cao
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM