SHOMES

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Tư Vấn Kiến Trúc
Quản Lý Giám Sát công Trình
Thi Công Xây Dựng
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM