Quốc huy

, Việt Nam
Giới thiệu

Quốc huy
Lĩnh vực
Thi côngThi công xây, trát, ốp, látThi công sơn, bả, thạch cao, kínhSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM