Quang Thắng

, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên nhận thi công các hạng mục  Nhà ở dẫn dụng tư nhân
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM